Mindfulness

Jeg tilbyr kurs i stresshåndtering og mindfulness.

Målet med kurset er å håndtere generelt stress på en mer hensiktsmessig og konstruktiv måte med mindfulness som metode. Deltagerne på kurset vil få gjøre erfaringer i gjennom kursperioden som kan gi en positiv overføringsverdi til livet generelt. Hovedfokus i kurset er å rette oppmerksomheten mot det som er her og nå i gjennom ikke-streben, ikke-prestasjon og ikke-dom. Det handler om å innse at vi kan forholde oss til det som er uten å ta det personlig.

Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser som er gode redskaper håndtere fysisk-, psykisk- og mentalt stress.

Mindfulness er en reise som handler om selvutvikling, selvoppdagelse, egenerfaring, innsikt og heling. Mindfulness handler om nærvær og tilstedeværelse her og nå. Forskning viser at Mindfulness gir positive endringer i form av økt livskvalitet, ro og nærvær. Undersøkelser viser at Mindfulness påvirker hjernen på en annen måte en psykoterapi og andre medisinfrie behandlingsformer. «Janus Christian Jacobsen, prosjektleder og forsker på evidensbasert medisin ved Copenhagen Trial Unit.»

Ved interesse ta kontakt for mer informasjon.

Epost

Tlf. 993 80 543